ارتقاء فروشگاه به نسخه 4.1

ارتقاء فروشگاه به نسخه 4.1

  برای ارتقاء فروشگاه ناپ‌کامرسی خود به نسخه 4.1 مراحل زیر را طی کنید:

  • 1- از نسخه فعلی دیتابیس، بکاپ تهیه کنید.
  • 2- اسکریپت upgrade.sql را بر روی دیتابیس اجرا کنید.
  • 3- تمام فایل‌های موجود نسخه قبلی به جز (App_Data\dataSettings.json (Settings.txt و (App_Data\installedPlugins.json (InstalledPlugins.txt را حذف کنید.
  • 4- فایل‌های نسخه جدید را بارگذاری نمایید.
  • 5- فایل‌های اشاره شده در گزینه 3 را جایگزین کنید.
  • 6- بررسی کنید ک همه موارد صحیح است.
  • مرحله خاص نصب این نسخه:
  • 7-افزونه "Shipping by Total" به افزونه "Shipping by Weight" اضافه شده است. فراموش نکنید که پوشه «Plugins/Shipping.FixedOrByWeight/» را به صورت دستی حذف کنید و افزونه «Shipping.FixedOrByWeight» را با افزونه «Shipping.FixedByWeightByTotal» در فایل App_Data / installedPlugins.json جایگزین کنید.
نظر