خبرخوان

2019, مرداد

راه کارهای کشف خطا در ناپ کامرس
ممکن است با فراخوانی صفحه ای در فروشگاه ناپ کامرسی خود با صفحه خطا مواجه شوید. 2 گزینه پیش رو دارید:
راهنمای جامع نصب فروشگاه ساز ناپ کامرس
در این مقاله به بررسی نحوه دانلود فروشگاه ساز ناپ کامرس، آپلود آن در سرور، تعیین مجوزهای دسترسی به فایل‌ها و نصب آن در سیستم شما می‌پردازیم.