نرم افزار حسابداری پیمانکاری:شرکت‌های پیمانکاری با اجرای پروژه‌های مختلف کسب درآمد می‌کنند. یکی از مشکلات این شرکت‌ها محاسبه‌ی سود و زیان اجرای پروژه است، که در تصمیم‌گیری مدیران شرکت کاملاً مؤثر است. در حین اجرای پروژه کنترل و ارزیابی عملکرد قرارداد از نظر هزینه، امری ضروری است و در نتیجه پروژه نقشی مؤثر را دارد. بنابراین لازم است صورت هزینه هر قرارداد به تفکیک نوشته شود، تا بهای تمام شده دقیق‌تری از قراردادها محاسبه شود، که مسلماً کار ساده‌ای نیست. همچنین یکی دیگر از مشکلات شرکت‌ها تغییر قیمت قراردادها است، مخصوصا وقتی این قیمت‌ها رو به افزایش باشد بنابراین کنترل انواع ضمانت‌نامه‌ها و تاریخ اعتبار و وضعیت آن‌ها امری ضروری است. این کنترل‌ها زمانی مشکل‌تر می‌شود که با یک کارفرما وارد چند قرارداد مشابه یا متفاوت شوید، چرا که مانده حساب فی‌مابین باید به تفکیک هر پیمان مشخص و کنترل شود. در فرایند شرکت‌های پیمانکاری ارائه‌ی گزارش‌های قانونی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

تمامی این رویکردها و فرایندها بدون داشتن یک ابزار مناسب، کار را مشکل و پرهزینه می‌کند.

برای تهیه بسته‌ی پیمانکاری باید حسابداری، دریافت و پرداخت و حسابداری را داشته باشید. این بسته به شکل تک کاربر است اما امکان اضافه کردن کاربر نیز وجود دارد، همچنین امکان ثبت اطلاعات دو شرکت را به‌صورت مجزا دارید.

  بسته‌ی پیمانکاری سپیدار این امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

 •  با ثبت ضمانت‌نامه‌ها و عنوان آن‌ها روی قراردادها، گزارشات مختلفی از ضمانت‌نامه‌ها، مدت اعتبار و تمدید آن‌ها را دارد، تا در زمان تغییر قیمت‌ها و تعدیل قراردادها مشکلی وجود نداشته باشد.
 •  همچنین گزارش کارت پیمان را به تفکیک هر قرارداد ارائه می‌دهد، تا مانده حساب هر طرف حساب با وجود چند قرارداد مشابه یا متفاوت به تفکیک قابل کنترل باشد.
 •  با استفاده از این بسته می‌توانید صورت هزینه هر قرارداد را ثبت و هر کدام را به تفکیک کنترل کنید و با این امکان می‌توانید بهای تمام شده دقیق‌تری از قراردادها را داشته باشید.
 •  گزارش‌های قانونی مربوط به شرکت پیمانکاری را هم می‌توانید از این سیستم دریافت نموده و به سازمان‌های مربوطه ارسال کنید و اطمینان داشته باشید گزارشات شما با دقت و صحت کامل ارائه شده است.
 •  با استفاده از بسته پیمانکاری سپیدار در شرکت خود می‌توانید بر بسیاری از مشکلات غلبه و شرکتتان را به یک شرکت پیمانکاری موفق تبدیل کنید.
 •  امکان ثبت مناقصه و محاسبه‌ی تمامی هزینه‌های شرکت در مناقصه را دارید.
 •  امکان دریافت کردن فهرست بها اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه و استفاده از فهرست بهای به‌روز در قراردادها
 •  امکان ثبت کردن متمم، الحاقیه، دستورکار و صورت جلسه برای هر قرارداد
 •  امکان ثبت کردن صورت وضعیت عادی و تعدیلی افزایشی و یا کاهشی
 •  امکان گزارش‌گیری از پیشرفت هر پروژه ثبت شده براساس مفاد در قرارداد و صورت وضعیت‌ها
 •  امکان ثبت هزینه‌های حقوق و دستمزد، استهلاک دارایی‌های ثابت، پیمانکاران دسته دو، موارد و مصالح مصرف شده و سایر هزینه‌های سربار برای هر قرارداد به تفکیک وجود دارد.
 •  یکپارچه بودن سیستم پیمانکاری با سیستم انبار، دریافت و پرداخت و حقوق و دستمزد
 •  امکان ثبت ضرایب برای قراردادها و اعمال آن در صورت وضعیت‌ها به‌صورت خودکار
 •  امکان انجام تسویه صورت وضعیت‌های دریافتی، پرداختی و صورت هزینه‌های اعتباری
 •  گزارش‌گیری از سررسید ضمانت‌نامه‌ها، سپرده‌های نزد کارفرما، صورت وضعیت ارسال و تأیید شده، بهای تمام شده قراردادها و پروژه‌های ثبت شده

  فرم‌های این بسته امکاناتی دارند که شامل موارد زیر است:

  فرم مناقصه:

ثبت مناقصه و اطلاعات آن، ثبت هزینه‌های شرکت در مناقصه و ثبت ضمانت‌نامه مربوط به شرکت در مناقصه

  فرم ضمانت‌نامه:

ثبت انواع ضمانت‌نامه دریافتی و پرداختی، تعیین نوع ضمانت‌نامه (چک، اسناد بانکی، اسناد ملکی یا سفته) و انجام عملیات بر روی ضمانت‌نامه تقلیل، تمدید و آزادسازی

  فرم قرارداد:

ثبت قرارداد پیمانکار دسته دو، اعمال قوانین مربوط به قرارداد و گزارش از تمامی قراردادها.