سازمان‌ها و شرکت‌ها در مدیریت مجموعه خود اغلب از چندین نرم‌افزار جداگانه استفاده می‌کنند که کاملا مستقل از یکدیگر هستند. این موضوع در دراز مدت باعث می‌شود تا تحلیل اطلاعات و مدیریت سیستم‌ها مشکل شود.

 اتصال ناپ کامرس با سیستم حسابداری

یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان کسب و کار در هنگام انتخاب سیستم حسابداری و یا فروشگاه آنلاین، اتصال این دو سیستم به یکدیگر برای کنترل لحظه‌ای وضعیت موجودی کالا و کنترل لحظه‌ای قیمت کالاهای موجود در فروشگاه آنلاین و ... است.

در صورتی که این دو سیستم با یکدیگر ادغام نشوند و اطلاعات آنها به صورت اتوماتیک با یکدیگر هماهنگ نشود، نیاز است تا شما و یا کارمندانتان این اطلاعات را به صورت دستی با یکدیگر سینک کنید.

 این سناریو را در نظر بگیرید:

هنگامی که شما شروع به ورود فاکتورها به سیستم حسابداری می‌کنید، هر بار باید تمامی فاکتورهای فروشگاه اینترنتی را به صورت دستی وارد نرم‌افزار حسابداری و انبارداری نمایید. این امر نه تنها زمان زیادی از نیروهای شما خواهد گرفت، بلکه گاهی خطای انسانی منجر به اشتباهات در سیستم حسابداری می‌شود. علاوه بر این، پس از ورود هر فاکتور فروش / خرید به سیستم حسابداری و انبارداری، بایستی موجودی جدید را از نرم‌افزار بخوانید و در فروشگاه اینترنتی به صورت دستی وارد نمایید.

شاید بتوانید برای چند ماه به این روال ادامه دهید ولی با افزایش فروش و توسعه کسب و کار، این کار غیر ممکن خواهد بود.

داشتن فروشگاه اینترنتی و سیستم حسابداری مستقل از هم، علاوه بر اتلاف زمان کاری و انرژی کارمندان، موجب تاخیر در به روزرسانی موجودی فروشگاه اینترنتی می‌شود و همچنین خطاهای انسانی در ورود اطلاعات موجب از دست رفتن اطلاعات و داده‌های مهم شرکت خواهد شد.

 

یکپارچه سازی سیستم حسابداری با فروشگاه آنلاین

 اتصال ناپ کامرس با سیستم‌های انبارداری، ارتباط با مشتری و...

تیم ناپ‌فارست به شما کمک می‌کند تا فروشگاه اینترنتی شما که در بستر ناپ‌کامرس پیاده‌سازی شده با انواع سیستم‌های مالی، انبارداری ، ارتباط با مشتری و ... متصل شود و یکپارچه سازی بین اطلاعات صورت گیرد.

در این عملیات یکپارچه‌سازی نیازی به اعمال تغییر در سایر سیستم‌ها وجود ندارد و نرم افزارها فارغ از تکنولوژی به کار گرفته شده، به یکدیگر متصل می‌شوند.

با یکپارچه‌سازی این نرم‌افزارها، شرکت‌ها می‌توانند از سیستم‌های کاملا هماهنگ بهره ببرند که به صورت مطلوبی با یکدیگر در ارتباط هستند و در نتیجه پیچیدگی کاهش می‌یابد، منابع و فرآیندها برای شما شفاف و کاراتر می‌شوند.

به لطف ارتباط real-time این سیستم‌ها، تغییرات بلافاصله قابل مشاهده است که این موضوع باعث مدیریت کاراتر و ساده‌تر سیستم‌های شما خواهد بود.