تنظیمات pdf در ناپ کامرس

بعد از راه‌اندازی فروشگاه ناپ کامرسی خود، ممکن است به فایل های pdf که به صورت خودکار تولید می شوند نیاز داشته باشید. مانند: فاکتورها و موافقت نامه ها

می توانید از طریق پیکربندی=> تنظیمات=> تنظیمات عمومی به تنظیمات pdf دسترسی داشته باشید.

تنظیمات pdf در ناپ کامرس

در قسمت لوگوی pdf، تصویر لوگوی فروشگاه را وارد نمایید. این لوگو در فایل pdf فاکتورهای سفارش نمایش داده می شود. توصیه می شود تصویر مورد استفاده، کوچک باشد.

در متن پانویس فاکتور(ستون چپ)، متنی را که می خواهید در بخش پایینی فاکتورهای تولید شده(سمت چپ) قرار گیرد، وارد نمایید.

در متن پانویس فاکتور(ستون راست)، متنی را که می خواهید در بخش پایینی فاکتورهای تولید شده(سمت راست) قرار گیرد، وارد نمایید.

  در صورتی که تمایل دارید اسناد PDF سایز نامه داشته باشند گزینه "استفاده از سایز نامه" را انتخاب کنید. زمانی که این گزینه غیرفعال هست بصورت پیش‌فرض سایز صفحه A4 بکار گرفته می‌شود

درصورتی که نمیخواهید مشتریانتان به فاکتور سفارشات در حال انتظار دسترسی داشته باشند، تیک گزینه «غیر فعال‌سازی pdf فاکتور، برای سفارشات در حال انتظار » را بزنید.

  تغییر فونت اسناد pdf ناپ کامرس

برای جایگزین کردن فونت دلخواهتان در فایل‌های pdf، ابتدا فایل .ttf را به اپلیکیشن اضافه کنید.

به مسیر App_Data / Pdf رفته و فونت خود را در آن کپی کنید.

تنظیمات pdf در ناپ کامرس

 به مسیر مدیریت => پیکربندی => تنظیمات => تنظیمات پیشرفته بروید.

تنظیمات pdf در ناپ کامرس

 و تنظیمی با مقدار "pdfsettings.fontfilename" را جستجو کنید و نام فونت خود را در آن قرار دهید.

تنظیمات pdf در ناپ کامرس