کشف خطا در ناپ کامرس

ممکن است با فراخوانی صفحه ای در فروشگاه ناپ کامرسی خود با صفحه خطا مواجه شوید که به معنای وجود مشکلی در فروشگاه شماست.

برای یافتن راه‌حل آن، ابتدا نیاز است تا خطا را بیابید.

  2 گزینه پیش رو دارید: 

  •   بخش مدیریتی فروشگاه خود را با رفتن به آدرس YourStore.com/admin باز کنید و به بخش سیستم => لاگ بروید. لیست پیش رو شامل تمام خطاها و هشدارهایی است که در فروشگاه شما رخ داده است. در اغلب موارد باید آخرین خطا را بررسی کنید. جزئیات خطا شامل تمام اطلاعاتی است که شما برای بررسی و حل مشکل نیاز دارید.
  •  در صورتی که به بخش مدیریتی سایت خود دسترسی ندارید، می توانید stdoutLog را در فایل web.config فعال کنید. در این حالت هم بعد از رخ دادن خطا، فایل txt در فولدر لاگ فروشگاه شما ایجاد می شود که شامل شرح کاملی از خطاست.

تنظیمات وب کانفیگ در ناپ کامرس